V prípade vyhlásenia karantény v zariadení v súvislosti s pandémiou COVID-19
Ažbetin dom o.z. má spracovaný plán činností a správania všetkých zamestnancov a klientov nášho zariadenia tak aby bolo zabezpečená maximálna ochrana pred nákazou.

Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2

KRÍZOVÝ PLÁN COVID 19