Tlačivo pre DÚ

Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% dane z vašich príjmov v roku 2021 občianskemu združeniu Alžbetin Dom o.z.

Údaje o nás ako prijímateľovi
– IČO / SID : 42 355 761
– Právna forma – Občianske združenie
– Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z.
– Sídlo / ulica : Kráľová pri Senci
– Súpisné / orientačné číslo : 87
– PSČ : 900 50
– Obec : Kráľová pri Senci

INFORMÁCIE:

Dôležité termíny:
do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane.