Alžbetin dom je zariadenie pre seniorov v ktorom poskytujeme celoročnú pobytovú sociálnu službu na neurčitý alebo určitý čas.
Prevádzkovateľom zariadenia je občianske združenie ALŽBETIN DOM, o.z. so sídlom v Kráľovej pri Senci. Zariadenie je v prevádzke od 1.11.2014.