ÚVOD

ÚVOD2020-05-13T21:07:07+02:00

AKTUALITY

 • Plošné testovanie 31.10.2020
  V mene štatutárov občianskeho združenia ALŽBETIN DOM o.z. sa chcem úprimne poďakovať za zabezpečenie, organizáciu a realizáciu dnešného plošného testovania zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení pre seniorov ALŽBETIN DOM Senec – najmä p. doktorovi MUDr.Marek Kučera PhD, MHA, p.riaditeľke Ing. Eve Novákovej p.kpt.Hudáčkovi MO SR koordinátorovi v meste Senec a službukonajúcemu personálu […]
 • Nácvik jemnej motoriky
  Naši seniori – nácvik jemnej motoriky
 • PLÁN NÁVŠTEV – :
  Vážení rodinní príslušníci, s  radosťou Vám oznamujeme, že  naše zariadenie sa môže za prísnych hygienických podmienok čiastočne otvoriť. Návštevy zatiaľ budú dovolené v dňoch UTOROK, STREDA, PIATOK, SOBOTA A NEDEĽA, výlučne v exteriéri, v 30 min. intervaloch, a to v čase od 13:00 do 16:30. Dátum prvej možnej návštevy stanovujeme na deň 16.06.2020. Návštevné hodiny: 13:00 – 13:30 , 14:00 – […]
 • Krízový plán COVID 19 -:
  V prípade vyhlásenia karantény v zariadení v súvislosti s pandémiou COVID-19Ažbetin dom o.z. má spracovaný plán činností a správania všetkých zamestnancov a klientov nášho zariadenia tak aby bolo zabezpečená maximálna ochrana pred nákazou. Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 KRÍZOVÝ PLÁN COVID 19
 • 2 % Vašich daní -: možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
  Vážení klienti, príbuzní ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2%  dane z vašich príjmov v roku 2019  občianskemu združeniu Alžbetin Dom o.z. Údaje o nás ako prijímateľovi – IČO / SID : 42 355 761 – Právna forma – Občianske združenie – Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z. – Sídlo / ulica […]