Naše zariadenie

ALŽBETIN DOM je situovaný priamo na brehu Slnečných jazier patriacich mestu Senec. Naše zariadenie je nízko kapacitné s rodinnou atmosférou vo vysokom štandarde. Kapacita je maximálne 21 prijímateľov sociálnej služby.

Prijímateľom sociálnej služby chceme poskytnúť príjemné prostredie, v ktorom môžu prežiť dôstojnú jeseň života.

Priestory zariadenia sú bezbariérové, prispôsobené zdravotným možnostiam prijímateľov sociálnej služby a ich pohodliu. Zariadenie je obklopené zeleňou s možnosťou realizácie individuálnych záujmov. Umožňujeme bezpečný a voľný pohyb vo vonkajšom prostredí. Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii výťah, vonkajšiu relaxačnú terasu, spoločenskú miestnosť spojenú s jedálňou. Izby, sú útulne a elegantne zariadené – estetické vnímanie, príjemnú atmosféru a duševnú pohodu zaručuje aj výhľad na jazero a balkónové sedenie. Ubytovacia bunka je riešená pre jednoduchú interakciu prijímateľov sociálnej služby medzi sebou, izby sú vhodné pre prijímateľov vyžadujúcich spoločenský kontakt, ale aj pre tých, ktorí preferujú pokoj.

V zariadení pracuje odborný a hlavne skúsený personál s veľkou dávkou empatie. Naším cieľom je snaha motivovať, povzbudiť a podporiť prijímateľa sociálnej služby. Individuálnym prístupom a starostlivosťou o každého prijímateľa vytvárame podmienky potrebné pre vznik otvorenej komunikácie medzi prijímateľom sociálnej služby a personálom s cieľom porozumieť mysleniu a emočnému stavu prijímateľa sociálnej služby.

Dvere nášho zariadenia sú vždy otvorené, svojich najbližších môžete prísť kedykoľvek navštíviť.

V prípade záujmu vám radi poskytneme osobnú prehliadku zariadenia, prevedieme vás exteriérom a interiérom, zoznámime s personálom a poskytneme vám ďalšie doplňujúce informácie.

Poslanie a vízia zariadenia

Poslaním zariadenia pre seniorov Alžbetin dom je poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme kvalitnú sociálnu službu prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činnosti podľa ich individuálnych potrieb.

V našom zariadení poskytujeme sociálnu službu:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Našou víziou je stať sa jedným z najvyhľadávanejších zariadení pre seniorov v okolí, ktoré poskytuje sociálnu službu vo vysokom štandarde.  Chceme vytvoriť prostredie, ktoré bude čo najviac pripomínať atmosféru domova a pri poskytovaní sociálnej služby presadzovať spolurozhodovanie a spoluzodpovednosť prijímateľa sociálnej služby.