2 % Vašich daní -: možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Vážení klienti, príbuzní ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2%  dane z vašich príjmov v roku 2019  občianskemu združeniu Alžbetin Dom o.z. Údaje o nás ako prijímateľovi – IČO / SID : 42 355 761 – Právna forma – Občianske združenie – Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z. – Sídlo / ulica [...]