Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2%  dane z vašich príjmov v roku 2019  občianskemu združeniu Alžbetin Dom o.z.

Údaje o nás ako prijímateľovi
– IČO / SID : 42 355 761
– Právna forma – Občianske združenie
– Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z.
– Sídlo / ulica : Kráľová pri Senci
– Súpisné / orientačné číslo : 87
– PSČ : 900 50
– Obec : Kráľová pri Senci

TLAČIVO
môžete vyplniť a vytlačiť priamo TU na stránke

Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.