V zmysle odporúčania MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov vydávame pokyny týkajúce sa pobytu v rodine a návštev klientov zariadenia ALŽBETIN DOM zariadenie pre seniorov, Slnečné jazerá – juh 2765/438, 903 01 Senec: dokument PDF