Vážení rodinní príslušníci, s  radosťou Vám oznamujeme, že  naše zariadenie sa môže za prísnych hygienických podmienok čiastočne otvoriť.

Návštevy zatiaľ budú dovolené v dňoch UTOROK, STREDA, PIATOK, SOBOTA A NEDEĽA, výlučne v exteriéri, v 30 min. intervaloch, a to v čase od 13:00 do 16:30.

Dátum prvej možnej návštevy stanovujeme na deň 16.06.2020.

Návštevné hodiny:

13:00 – 13:30 ,
14:00 – 14:30 ,
15:00 – 15:30 ,
16:00 – 16:30 ,

V stanovených  časoch bude možnosť návštev dvoch prijímateľov nášho zariadenia  súčasne

(budú sprístupnené 2 miesta podľa hygienických pokynov – dodržanie odstupu min. 5 metrov, dezinfekcia všetkých dotykových plôch, prekrytie horných dýchacích ciest, hygiena rúk .. )

Pre prípad nepriaznivého počasia dávame k dispozícii naše priestory v dolnej časti zariadenia. Tu však chceme upozorniť, že priestory sú vhodné  viac pre mobilných prijímateľov z dôvodu obtiažnosti prístupu invalidným vozíkom.

Žiaľ, dispozičné riešenie nášho zariadenia v súčasnosti nevie poskytnúť lepšie podmienky pre návštevy za veľmi nepriaznivého počasia. Odporúčame preto Vaše návštevy situovať  v čase priaznivého počasia, alebo zvážiť, či by bolo vhodné pre Vášho rodinného príslušníka využiť novovybudované priestory v dolnej časti zariadenia.

S Vašou návštevou sú spojené povinnosti nariadené  príslušnými orgánmi, najmä  meranie teploty bezkontaktným teplomerom ,  evidencia návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníkov a ich cestovateľskej anamnéze, atď. , preto Vás prosíme o Vašu zhovievavosť a trpezlivosť. V prípade respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty  nie je vstup  osôb do zariadenia ani do vonkajších priestoroch možný.

Akékoľvek bližšie informácie Vám poskytne pani Lukáčová, ktorá bude zabezpečovať organizáciu návštev. Prosím, kontaktujte ju v čase od 13:00 do 15:30 v pracovné dni – pondelok, utorok, streda, štvrtok, pre dohodnutie termínu Vašej návštevy.

Ďakujeme , že budete  zodpovední a budete chrániť seba, svojich rodinných príslušníkov a našich zamestnancov

DOKUMENT PDF