Aktuality

Aktuality2020-02-12T15:47:54+01:00

Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2%  dane z vašich príjmov v roku 2019  občianskemu združeniu Alžbetin Dom

Údaje o nás ako prijímateľovi
– IČO / SID : 42 355 761
– Právna forma – Občianske združenie
– Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z.
– Sídlo / ulica : Kráľová pri Senci
– Súpisné / orientačné číslo : 87
– PSČ : 900 50
– Obec : Kráľová pri Senci

TLAČIVO
môžete vyplniť a vytlačiť priamo TU na stránke

Ako na to , Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.