2 % z Vašich daní za rok 2021

Tlačivo pre DÚ Vážení klienti, príbuzní ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% dane z vašich príjmov v roku 2021 občianskemu združeniu Alžbetin Dom o.z. Údaje o nás ako prijímateľovi – IČO / SID : 42 355 761 – Právna forma – Občianske združenie – Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z. [...]

Od |2022-02-25T22:43:23+01:003 februára, 2022|

OZNÁMENIE – prerušenie možnosti návštev

Z dôvodu ďalšieho zhoršenia epidemickej situácie na SR a v zmysle Uznesenia vlády zo dňa 31.12.2020 ukončujeme možnosť návštev našich klientov. Dúfame, že sa situácia čoskoro zlepší a návštevy budeme môcť opäť povoliť.

Od |2021-01-02T11:24:21+01:001 januára, 2021|

Pokyny k návštevám v čase vianočných a novoročných sviatkov

V zmysle odporúčania MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov vydávame pokyny týkajúce sa pobytu v rodine a návštev klientov zariadenia ALŽBETIN DOM zariadenie pre seniorov, Slnečné jazerá – juh 2765/438, 903 01 Senec: dokument [...]

Od |2020-12-21T14:42:49+01:0021 decembra, 2020|

Plošné testovanie 31.10.2020

V mene štatutárov občianskeho združenia ALŽBETIN DOM o.z. sa chcem úprimne poďakovať za zabezpečenie, organizáciu a realizáciu dnešného plošného testovania zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení pre seniorov ALŽBETIN DOM Senec - najmä p. doktorovi MUDr.Marek Kučera PhD, MHA, p.riaditeľke Ing. Eve Novákovej p.kpt.Hudáčkovi MO SR koordinátorovi v meste Senec a službukonajúcemu personálu [...]

Od |2020-11-12T09:05:16+01:001 novembra, 2020|

PLÁN NÁVŠTEV jún 2020

Vážení rodinní príslušníci, s  radosťou Vám oznamujeme, že  naše zariadenie sa môže za prísnych hygienických podmienok čiastočne otvoriť. Návštevy zatiaľ budú dovolené v dňoch UTOROK, STREDA, PIATOK, SOBOTA A NEDEĽA, výlučne v exteriéri, v 30 min. intervaloch, a to v čase od 13:00 do 16:30. Dátum prvej možnej návštevy stanovujeme na deň 16.06.2020. Návštevné hodiny: 13:00 – 13:30 , 14:00 – [...]

Od |2020-12-21T15:20:17+01:0012 júna, 2020|

Krízový plán COVID 19 -:

V prípade vyhlásenia karantény v zariadení v súvislosti s pandémiou COVID-19Ažbetin dom o.z. má spracovaný plán činností a správania všetkých zamestnancov a klientov nášho zariadenia tak aby bolo zabezpečená maximálna ochrana pred nákazou. Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 KRÍZOVÝ PLÁN COVID 19

Od |2020-06-12T11:11:03+02:006 mája, 2020|

2 % Vašich daní -: možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Vážení klienti, príbuzní ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2%  dane z vašich príjmov v roku 2019  občianskemu združeniu Alžbetin Dom o.z. Údaje o nás ako prijímateľovi – IČO / SID : 42 355 761 – Právna forma – Občianske združenie – Obchodné meno (názov) : ALŽBETIN DOM, o. z. – Sídlo / ulica [...]

Od |2020-06-12T11:13:35+02:0015 februára, 2020|
Go to Top